s2e documentation entete

Právne upozornenia

Vydavateľ stránky

S2E Machines spéciales
1, rue Clément Ader 01100 ARBENT - FRANCE
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zodpovedný redaktor : Philippe Cracchiol

Dizajn stránky

RSP conseil
29 avenue Camille Prost
39000 Lons-le-Saunier - France
Telefón: +33(0) 3 84 43 22 23
Email : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka: www.rsp.fr
RCS Lons-le-Saunier 481 304 319
Oprávnený zástupca: Philippe Ruyer

Prevádzkovanie stránky

ainfo services
330 rue du Marry 01600 Sainte Euphémie

Ochrana súkromia a osobných údajov

Všetky údaje zhromaždené akýmikoľvek prostriedkami na tejto stránke budú výhradne využívané vydavateľom.  V súlade s článkom 34 zákona č. 78-17 o Informatike a slobodách zo 6. januára 1978, máte právo na prístup, úpravu, opravu a vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú

Rešpektovanie autorských práv

Používať akýkoľvek materiál z webovej stránky je povolené len pre súkromné použitie. Akékoľvek použitie na iné účely je výslovne zakázané.

Vydavateľ sa usiluje podľa svojich najlepších schopností zabezpečiť presnosť a aktuálnosť informácií na tejto stránke a vyhradzuje si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia opraviť obsah tejto stránky. Rovnako oboznamuje návštevníka tým, že musí overovať informácie inými prostriedkami, vrátane kontaktovania spoločnosti.

Vydavateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť: za nepresnosť, nesprávnosť alebo opomenutie týkajúce sa informácií, ktoré sú k dispozícii na stránke, za akékoľvek škody vyplývajúce z neoprávneného vniknutia treťou stranou, vedúceho k zmene informácií sprístupnených na stránke, a vo všeobecnosti, za žiadne škody, priame alebo nepriame, bez ohľadu na ich príčinu, pôvod, povahu alebo následky, spôsobené prístupom na stránku alebo nemožnosťou prístupu na ňu, ako aj používaním stránky a/alebo dôveryhodnosťou pridelenou akejkoľvek informácii pochádzajúcej priamo alebo nepriamo zo stránky.

Okrem toho, ak nie je uvedené inak, práva duševného vlastníctva dokumentov nachádzajúcich sa na stránke a všetkých prvkov vytvorených na tejto stránke, sú výhradným vlastníctvom vydavateľa alebo jeho dodávateľov, pričom neposkytujú žiadnu licenciu alebo oprávnenie, ale iba prístup na stránku.

Reprodukovanie všetkých dokumentov uverejnených na stránke je povolené výhradne na účely pre osobné alebo súkromné použitie. Akékoľvek reprodukovanie a použitie kópií na iné účely je výslovne zakázané.  Všetky ochranné známky uvedené na tejto stránke patria ich príslušným spoločnostiam.  Všetky produkty, logá, fotografie, texty, slogany, kresby, obrázky, animované sekvencie, zvuky alebo rovnako ako všetky diela začlenené do stránky sú majetkom ich príslušných značiek. Fotografie výrobkov sú len ilustračné.

Technické informácie

Na optimálne prezeranie stránok tejto stránky odporúčame používať nasledujúce internetové prehliadače:  Internet Explorer verzie 8 alebo novší, Firefox verzia 3 alebo vyššia, Safari verzia 4 alebo vyššia. Stránky sú optimalizované na rozlíšenie obrazovky min. 1280 x 768 pixelov. Na zobrazenie niektorého obsahu bude možno potrebné inštalovať plugin Flash Player verzie 9 alebo vyššej.

Táto stránka je prístupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, s výnimkou prípadov vyššej moci, problémov informačného charakteru, problémov súvisiacich s štruktúrou komunikačných sietí alebo z technických dôvodov.  Z dôvodu údržby stránky môže byť prístup na stránku kedykoľvek prerušený .

Používateľ stránky (užívateľ) vyhlasuje, že má schopnosti a prostriedky potrebné na prístup a používanie tejto stránky.

Vydavateľ nemôže zodpovedať za prvky a udalosti mimo jeho kontrolu spojené s používaním stránky a ich účinky alebo nekompatibilitu hardvéru a/alebo softvéru a poškodenia, ktoré môžu ovplyvniť technické prostredie používateľa, najmä počítače, softvéry, sieťové zariadenia a iné zariadenia používané na prístup alebo používanie služby a/alebo informácií.

Je potrebné pripomenúť, že mať neoprávnený prístup alebo podvodným spôsobom ostať v počítačovom systéme, brániť alebo narušiť fungovanie, zaviesť alebo podvodne zmeniť údaje takéhoto systému je trestným činom.

Informácie uvedené na stránkach sú poskytované ako všeobecné informácie a nie sú zmluvné.  Nemožno požadovať zodpovednosť vydavateľa voči čitateľovi za dôsledky používania, ktoré by mohli vyplynúť pre neho samého alebo tretiu stranu.

Vydavateľ stránok nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade chyby alebo opomenutia v obsahu týchto stránok, ako aj v prípade prerušenia alebo dočasnej alebo trvalej nedostupnosti služby.  Vydavateľ nemôže byť zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré môžu byť spôsobené používaním tejto stránky.  Vydavateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia opraviť obsah tejto stránky.